gallery/banner_girl_www

Актуальність проекту. Дитяча паліативна допомога (ДПД) є новим напрямком для Української медицини. На сьогоднішній день її розвиток в регіонах України є нерівномірним та спорадичним.  Однією з рушійних сил розвитку ДПД є громадські активісти, для ефективної роботи яких також потрібна координація та об’єднання. Саме на підвищення спроможності громадянського суспільства в  розбудові ДПД спрямовано запропонований проект. 


Діяльність в межах проекту

● Адвокація доступності дитячих форм знеболюючих препаратів через впровадження протоколів лікування болю та проведення освітніх заходів для медичних працівників. 

● Адвокація прав дітей, що потребують паліативного лікування та їхніх родичів, шляхом лобіювання можливості одному з батьків здійснювати догляд за дитиною без обмеження часу із збереженням виробничого стажу. 

● Проведення інформаційно-освітньої кампанії серед:

- лікарів (розробка інформаційних брошур - огляд законодавства, забезпечення знеболення), 

- родин паліативних пацієнтів (пам’ятка - права пацієнтів, основи догляду, контакти ключових організацій), 

- неонатологів (пам’ятка - робота з родиною, в якій народилася дитина, яка потребує ДПД). 

● Адвокація змін нормативно-правових документів (затвердження змін до Наказу №41 МОЗ України “Про організацію паліативної допомоги” щодо організації паліативної допомоги для дітей, впровадження протоколів лікування хронічного болю у дітей та маршрутів пацієнтів).

● Підвищення експертного потенціалу представників громадянського суспільства-членів асоціації шляхом:

- проведення робочих зустрічей членів асоціації,

- проведення навчальних семінарів активістів щодо адвокації та фандрейзингу в сфері паліативу.

- підвищення ефективності роботи веб-сайту Асоціації, як інформаційної платформи та координаційного центру доступних в Україні сервісів. 

- створення інтерактивної мапи надання паліативних сервісів в Україні.

- підтримка участі Української делегації експертів та активістів у Міжнародній конференції з дитячої паліативної допомоги у Білорусії, Мінськ 1-3 листопада 2018 року. 


Очікувані результати проекту:

- Медичні працівники розпочали використання дитячих форм сильнодіючих знеболюючих препаратів (дитяча форма морфіну). Дитячі форми сильнодіючих знеболюючих препаратів наявні в мережах аптеках в Україні (тобто призначаються медичними працівниками пацієнтам, які лікуються амбулаторно) й доступні до рецептурного відпуску. 

- Проведено аналіз діючого законодавства щодо соціальних гарантій\забезпечення збереження виробничого стажу одному з батьків, що доглядає за важкохворою дитиною; розроблено відповідні зміни (пропозиції) до змін чинного законодавства. 

- Підвищено рівень знань лікарів, щодо чинних норм законодавства з надання паліативної допомоги,  принципів знеболення  дітей та обігу наркотичних речовин в закладах охорони здоров’я. 

- Підвищено рівень знань членів родин паліативних пацієнтів щодо їх прав та щодо принципів догляду за пацієнтами.

- Підвищено рівень знань неонатологів, щодо основних принципів роботи з родиною в якій народилась дитина, яка потребує паліативної допомоги. 

- Затверджено зміни до Наказу МОЗ України  №41 “Про організацію паліативної допомоги” щодо надання паліативної допомоги дітям та протоколи лікування хронічного болю у дітей.

- Веб-сайт Асоціації є ефективним інструментом, що акумулює в собі найновіші документи та інформацію з надання паліативної допомоги і платформою для співпраці та координації діяльності активістів паліативного руху."Розвиток дитячої паліативної допомоги в Україні"

gallery/800px-flag_of_ukraine.svg

Підвищення спроможності громадянського суспільства в розбудові дитячої паліативної допомоги