gallery/banner_girl_www
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/flag_yellow_low

«Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні прав дітей, які потребують паліативної допомоги»

    Основна проблема, вирішенню якої присвячено проект:
Порушення прав дитини по відношенню до дітей, які потребують паліативної допомоги.


    Причини проблеми:
1. Неврегульованість законодавчого поля, відсутність нормативного підгрунття, яке б забезпечило можливість реалізації      прав дитини, яка потребує паліативної допомоги.
2. Відсутність достатньої кількості правозахисників, спроможних в умовах праововї неврегульованості захищати права та інтереси дітей, які потребують паліативної допомоги. Відсутність достатньої бази прецендентів з відстоювання прав дітей, які потребують паліативної допомоги.
3. Низька життєздатність соціальних послуг з паліативної допомоги, які впроваджують НДО


   Виходячи з аналізу причин порушення прав дітей, які потребують паліативної допомоги, визначено
Загальна мета проекту: Забезпечення реалізації прав дітей, які потребують паліативної допомоги через розбудову національної системи дитячої паліативної допомоги


   При визначенні цілі, ми виходили з того, що ефективний захист прав дітей, які потребують паліативної допомоги має складатись із попередження порушення цих прав; відстоювання, захисту прав; забезпечення реабілітації для дітей, які постраждали від порушення прав і, як результат зазнали фізичних та моральних страждань.
Задля подолання основних причин порушень прав дітей, які потребують паліативної допомоги, сформульовані
Конкретні цілі проекту (Цілі, які реалізує Громадська організація «Українська асоціація дитячої паліативної допомоги»)

1. Попередити випадки порушення прав дітей, які потребують паліативної допомоги шляхом лобіювання вдосконалення законодавства, що регулює надання паліативної допомоги дітям та просвіти спеціалістів державних служб.


Очікувані результати діяльності (Результати діяльності ГО «Українська асоціація дитячої паліативної допомоги»):

1. Розроблено пропозиції щодо зміни законодавства, спрямовані на забезпечення реалізації прав дітей, які потребують паліативної допомоги (зміни до Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров'я», розробка 2 протоколів надання паліативної допомоги дітям)
2. Здійснено заходи із попередження порушень прав дітей, які потребують паліативної допомоги, при організації та наданні послуг дитячої паліативної допомоги в державних службах 24 регіонів.
3. Підвищено поінформованість з тематики прав людини у більш ніж 1000 держслужбовців


Основні цільові групи (на які спрямована діяльність ГО «Українська асоціація дитячої паліативної допомоги») :

ЦГ 3. Особи що приймають рішення (представники МОЗ, Міністерство соціальної політики, представники регіональних служб у справах дітей, регіональних департаментів соціального захисту та управлінь охорони здоров'я).
Однією із проблем є те, що сфера паліативних послуг розділена між двома відомствами МОЗ та Мінсоцполітики. Основним обмеженням є відсутність якісних комунікацій між міністерствами та низький рівень експертизи в сфері дитячої паліативної допомоги (лише з 2017 року в МОЗ є позаштатний спеціаліст з паліативної допомоги, в Мінсоцполітики відповідної посади немає).